Dijabetes

Diabetes mellitus (šećerna bolest) je grupa metaboličkih bolesti koje se ispoljavaju hiperglikemijom. Predstavlje najčešće metaboličko obolenje, sa tendencijom rapidnog porasta incidence svuda u svetu. Komplikacije diabetesa odgovorne su za povećanu smrtnost i smanjenje kvaliteta života kod pacijenata obolelih od diabetesa. Diabetes duže vreme može biti i asimptomatski, te pacijenti mogu imati komplikacije već u trenutku postavljanja dijagnoze.

Pravovremena dijagnostika i adekvatno lečenje je način da se promeni tok bolesti, spreče komplikacije (moždani udar, infarkt miokarda, polineuropatija, retinopatija...) i poboljša kvalitet života. Savremenim pristupom lečenja Diabetes mellitusa štedimo pankreas, postižemo adekvatnu glikoregulaciju, smanjujući rizika od hipoglikemija.