Cenovnik

R.br. Usluga Cena DIN
 1. Prvi specijalistički endokrinološki pregled – prvi dolazak u ordinaciju sa dokumentacijom o prethodnom medicinskom ispitivanju i razmatranje svih nalaza prethodnih ispitivanja. Endokrinološki pregled sa postavljanjem dijagnoze, metabolički status, antropometrijski nalaz (odnos masnoća i mišića u telu), terapija, režim ishrane. 4.000
 2. Specijalistički endokrinološki pregled - endokrinološki pregled sa postavljanjem dijagnoze, terapija, režim ishrane. Važi za pacijente koji se već leče u ovoj ordinaciji. 3.500
 3. Sistematski pregled sa EKG-om - internistički i endokrinološki pregled sa postavljanjem dijagnoze, EKG, metabolički status, antropometrijski nalaz (odnos masnoća i mišića u telu), terapija, režim ishrane. 5.000
 4. Kontrolni endokrinološki specijalistički pregled - analiza hormonskog statusa, terapija, režim ishrane. U roku od 6 meseci u odnosu na obavljeni pregled. 3.000
 5. Ultrazvuk štitaste žlezde i mekotkivnih struktura vrata  3.000
 6. Ultrazvuk dojki i pazušnih jama 3.000
 7. Ultrazvuk abdomena i male karlice 3.000
 8. Ultrazvuk prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija 3.000
 9. Color doppler krvnih sudova vrata 3.000
 10. Color doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta 3.000
 11. Color doppler krvnih sudova gornjih ekstremiteta  3.000
 12. Ultrazvuk mekih tkiva 3.000
 13. EKG 1.000
 14. Endokrinološka konsultacija putem Interneta - obrada endokrinoloških rezultata, predlog terapije, režim ishrane, sugestije. Dobijate skeniran, potpisan i pečatom overen nalaz sa računom na Vaš mail. 4.000
 15. Kombinacija 2 pregleda – 5500  5.500
 16. Kombinacija 2 pregleda – 6000  6.000
 17. Kombinacija 3 pregleda – 7000  7.000
 18. Kombinacija 3 pregleda – 8000  8.000

 

Izaberite paket više usluga i ostvarite nižu cenu u paketu:

 

Paket bilo koje 2 usluge - cena niža za 1000 dinara

 

Paket bilo koje 3 usluge - cena niža za 2000 dinara

 

Primeri:

 

Specijalistički endokrinološki pregled + ultrazvuk štitaste žlezde i mekotkivnih struktura vrata ukupno 5.500 din

 

Kontrolni endokrinološki specijalistički pregled + ultrazvuk štitaste žlezde i mekotkivnih struktura vrata ukupno 5.000 din

 

Ultrazvuk štitaste žlezde i mekotkivnih struktura vrata + ultrazvuk dojki i pazušnih jama ukupno 5.000 din

 

Ultrazvuk abdomena i male karlice + color doppler krvnih sudova vrata + ultrazvuk mekih tkiva ukupno 7.000 dinara