Cenovnik

R.br. Usluga Cena DIN
 1. Prvi specijalistički pregledprvi dolazak u ordinaciju sa dokumentacijom o prethodnom medicinskom ispitivanju i razmatranje svih nalaza prethodnih ispitivanja. Endokrinološki pregled sa postavljanjem dijagnoze, metabolički status, antropometrijski nalaz (odnos masnoća i mišića u telu), terapija, režim ishrane. 5.000
 2. Specijalistički pregled – endokrinološki pregled sa postavljanjem dijagnoze, terapija, režim ishrane. Važi za pacijente koji se već leče u ovoj ordinaciji. 4.500
 3. Sistematski pregled sa EKG-om – internistički i endokrinološki pregled sa postavljanjem dijagnoze, EKG, metabolički status, antropometrijski nalaz (odnos masnoća i mišića u telu), terapija, režim ishrane. 6.000
 4. Kontrolni specijalistički pregled – analiza hormonskog statusa, terapija, režim ishrane. 4.000
 5. Ultrazvučni pregled štitaste žlezde, paratireoidnih, limfnih i salivarnih žlezda sa kolor Dopplerom 3.500
 6. Ultrazvučni pregled mlečnih žlezda sa kolor Dopplerom 3.500
 7. EKG 1.500
 8. Konsultacija putem Interneta – obrada rezultata, predlog terapije, režim ishrane, sugestije. Dobijate skeniran, potpisan i pečatom overen nalaz sa računom na Vaš mail. 4.000