O nama

In memoriam

1945-2017

Snezana Djurica

Prof dr Snežana Đurica, osnivač ordinacije – Stručna i naučno-istraživačka aktivnost Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu dplomirala 1969. godine, prosečnom ocenom 8.8 tokom studija, iz uže naučne oblasti interna medicina-endokrinologija magistrirala 1977. godine, a doktorirala 1984. godine. Juna 1991. godine uspešno završila Jugoslovensku školu za primenu ultrazvuka u medicini.Primljena 1994. za člana Evropske asocijacije za tireoideju (ETA, European Thyroid association. VIŠE…

 

Sadašnjost

Branka Arsenovic

Dr Branka Arsenović (rođena Žerajić) – Dr Branka Arsenović (rođena Žerajić) zavšila je medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2005 god. U periodu od 2005-2008. godine volontirala je kod prof dr Snežane Đurice u Centru za štitastu žlezdu I hormonski uzrokovanu osteoporozu KBC “Zvezdara”. Radom sa prof dr Snežanom Đuricom , kroz svakodnevni kontakt sa pacijentima, shvativši veličinu problema osteoporoze i bolesti štitate žlezde, započela je naučno istraživački rad iz tih obasti. Aprila 2008. godine odbranila je specijalistički akademski rad iz endokrinologije na temu “Osteoporoza starijih osoba uzrokovana hormonskim poremećajima“ pod mentorstvom prof dr Snežane Đurice. VIŠE…