In memoriam

Prof dr Snežana Đurica

1945-2017

osnivač ordinacije

Snezana Djurica

Stručna i naučno-istraživačka aktivnost

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu dplomirala 1969. godine, prosečnom ocenom 8.8 tokom studija, iz uže naučne oblasti interna medicina-endokrinologija magistrirala 1977. godine, a doktorirala 1984. godine.

Juna 1991. godine uspešno završila Jugoslovensku školu za primenu ultrazvuka u medicini.

Primljena 1994. za člana Evropske asocijacije za tireoideju (ETA, European Thyroid association, http://www.eurothyroid.com).

Naučno istraživački rad Prof Đurice iz različitih oblasti interne medicine pronalazi logičku vezu sa endokrinologijom, gde su gotovo svi dobijeni rezultati istraživanja primenljivi u kliničkoj praksi.

Izdvajaju se istraživanja o: poremećajima rada tireoideje, endokrinoj orbitopatiji, bolestima štitaste žlezde starijih osoba, autoimunskoj bolesti tireoideje (AIBT), normalnim i patološki promenjenim paratireoidnim žlezdama, hormonskim poremećajima uzrokovanoj osteoporozi, bolestima metabolizma, Diabetes mellitus, Hyperlipidaemiae, gojaznost.

Višegodišnja izučavanja i stečeno kliničko iskustvo rezultovali su sa 373 publikacije, a 45 stručnih radova objavljeni su u priznatim međunarodnim glasilima u kategorijama CC, SCI i MD.

Autor je monografija, koje su dodatna literatura za poslediplomsko usavršavanje na Medicinskom fakultetu:

“Endokrina orbitopatija”, 1994,

„Bolesti štitaste žlezde starijih osoba“, 1996,

„Autoimunska bolest tireoideje – komorbidno ispoljene bolesti“, 2004,

„Normalne i patološki promenjene paratireoidne žlezde“, 2004,

„Hormonski uzrokovana osteoporoza“, 2005,

„Strategija prevencije i lečenja osteoporoze, uzrokovane hormonskim poremećajima“, 2006,

„Osteopenija“, 2010.

Osnivač je Udruženja za prevenciju i lečenje osteopoproze u Srbiji (UPLOS), koje, po ugledu na slična u svetu, okuplja pacijente, lekare, farmaceutske ustanove. Kao Predsednik UPLOS-a nastoji da edukacionim seminarima, predavanjima i tribinama širom Srbije, doprinese preventivi osteoporoze u Srbiji, gde timski, grupa lekara različitih profila, okupljena na ovom projektu (endokrinolog, fizijatar, ortoped, nefrolog, ginekolog) multidisciplinarno sprovodi programe edukacije.