Cenovnik

R.br. Usluga Cena DIN
 1. Prvi specijalistički pregledprvi dolazak u ordinaciju sa dokumentacijom o prethodnom medicinskom ispitivanju i razmatranje svih nalaza prethodnih ispitivanja. Endokrinološki pregled sa postavljanjem dijagnoze, metabolički status, antropometrijski nalaz (odnos masnoća i mišića u telu), terapija, režim ishrane. 0
 2. Specijalistički pregled – endokrinološki pregled sa postavljanjem dijagnoze, terapija, režim ishrane. Važi za pacijente koji se već leče u ovoj ordinaciji. 0
 3. Sistematski pregled sa EKG-om – internistički i endokrinološki pregled sa postavljanjem dijagnoze, EKG, metabolički status, antropometrijski nalaz (odnos masnoća i mišića u telu), terapija, režim ishrane. 0
 4. Kontrolni specijalistički pregled – analiza hormonskog statusa, terapija, režim ishrane. 0
 5. Ultrazvučni pregled štitaste žlezde, paratireoidnih, limfnih i salivarnih žlezda sa kolor Dopplerom 0
 6. Ultrazvučni pregled mlečnih žlezda sa kolor Dopplerom 0
 7. EKG 0
 8. Konsultacija putem Interneta – obrada rezultata, predlog terapije, režim ishrane, sugestije. Dobijate skeniran, potpisan i pečatom overen nalaz sa računom na Vaš mail. 0