Hipertireoza

Hipertireoza

je povećano lučenje hormona tireoideje se lako prepozna: osoba, a to su češće žene (4:1), postaje nervozna, gubi na telesnoj masi, opada joj kosa, žali se na brz rad srca i/ili nepravilnost rada srca, podrhtava, ima slab san, umorna je, a ne retko ima slabost mišića. Posle dijagnostike, lekovima koji smanjuju sintezu tireoidnih hormona, osoba ponovo uspostavlja normalnu tireoidnu funkciju (remisija), a da bi to stanje što duže potrajalo, savetuje se promena načina života i povećanje praga reakcije na stres.

Zašto žene češće obolevaju od hipertireoze?

Psihičko stanje, endokrini i imunski sistem (PNEI) su u tesnoj uzajamnoj funkcionalnoj vezi. Kada postoji dispozicija i u uslovima ponavljanog stresa i drugih faktora sredine (npr. toplota, strah, briga) bolest se ispolji. U reproduktivnom periodu, hormoni jajnika – estrogeni ispoljavaju funkcionalni sinergizam sa tireoidnim hormonima, zadržava se tečnost, ispoljava glavobolja, štitasta žlezda je uvećana, javljaju se smetnje u vratu, suv nadražajni kašalj, nervoza.

Imunski uzrokovana hipertireoza može da se ispolji kao Hashitoxicosis ili kao Graves- Basedow-ljeva bolest, koju karakterišu pored povećanja koncentracije tireoidnih hormona u krvi, uvećanje tireoideje i promene na očima – orbitopatija. Često još neko u porodici ima autoimunsku bolest.

hipertireoza

hipertireoza

Primenom lekova, postižu se remisije, ali postoji sklonost ka recidivu bolesti zbog hormon- stimulišuća autoantitela (AtTSHR). Posle godinu dana primene lekova, ukoliko se ne postigne stabilna remisija, savetuje se ili operativno uklanjanje tireoideje kod mlade osobe ili primena izotopa joda (131I), kod starijih osoba.

Hipertireoza je faktor rizika za smanjenje mineralne gustine kosti, tj. za nastanak osteopenije i osteoporoze, pa se savetuje provera kvaliteta kosti.