Subklinička i manifestna hipotireoza

Hipotireoza je skup simptoma i znakova, koji ukazju na nedostatak ili nedovoljno lučenje hormona štitaste žlezde.

Danas je sve ređi uzrok nedostatak joda u nekim geografskim područjima, jer je u našoj državi 1953. g. uvedena zakonska obaveza jodinovanja kuhinjske soli. Danas je ta obaveza sadržana u Pravilniku o kvalitetu i drugim zahtevima za so za ljudsku ishranu i proizvodnju namirnica “Sl.list SCG”, br. 31/2005, u članu 7. koji glasi “Sadržaj joda u soli za ljudsku ishranu mora da bude od 12 do 18 mg/kg soli, ili od 16 do 24 mg kalijum-jodida po kg soli, ili od 20 do 30 mg kalijum-jodata po kg soli.”

U onim područjima gde je unos joda adekvatan ili povećan, uzroci hipotireoze su automunska bolest tireoideje, neki lekovi, jatrogeni činioci, pritajena „nema“ zapaljenja tireoideje, tireoidit posle poroda i dr., kao što tabela pokazuje.

zlezde-zlezda-zlezde rs-So

Mogući uzroci hipotireoze

primarna

Autoimunski uzrokovana hipotireoza

Hronično limfocitarno zapaljenje -Hashimoto

atrofija tkiva tireoideje

Jatrogeni činioci

Terapijska primena 131J,

Subtotalna ili totalna tireoidektomija

Spoljašnja zračenja vrata

Lekovi

„Višak“ joda (kontrastna sredstva)

Amiodaron,litijum,antitireoidn lekovi,

para- amino salicilna kiselina (PAS)

interferon afa, citokini

aminoglutetimid i dr.

Kongenitalna hipotireoza

Urođeno odsustvo štitaste žlezde

Aberantno, nefunkcionalno tkivo tireoideje

dishormonogeneza, mutacija receptora za tireoistimulišući hormon (TSH-R)

Nedostatak joda

Infiltrativne bolesti

amiloidoza, sarkoidoza, hemohromatoza

sklerodermija, cistinoza , Riedel thyreoiditis

prolazna primarna

“Nemi” tireoiditis, postporođajni tireoiditis, subakutni tireoiditis,prekid lečenja tiroksinomperiod posle primene 131J zbog MGB ili subtotalne operacije tireoideje

sekundarna

Hipopituitarizam; tumori hipofize, operacija ili zračenje hipofize, Scheehan Sy, povredeBolesti međumozga (hipotalamusa); povrede glave, infiltrativne bolesti, idiopatski.

 

Subklinička hipotireoza

To je najranija faza smanjenja funkcije štitaste žlezde. Simptomi tj. tegobe koje osoba navodi su oskudni, a i objektivni nalaz tj. znaci su oligosimptomatski.

Koliko se često javlja subklinička, pritajena, kompenzovana, blaga, početna hipotireoza?

Učestalost je 4-8,5% u odrasloj populaciji u SAD. Sa godinama učestalost raste tako da je prisutna kod gotovo 20% žena starijih od 60 godina. U našoj sredini, učestalost subkliničke hipotireoze je 4,19% kod srenjedobne populacije stanovništva.

Dijagnoza se postavlja na osnovu laboratorijskih pokazatelja.

 

Dijagnoza subkliničke hipotireoze

Povećanje koncentracija TSH u serumu, zahteva da se odredi slobodan tiroksin (FT4). Ukoliko je FT4 u referentnim granicama, neophodno je proveriti da li osoba ima kliničke znake hipotireoze, da li je tireoideja uvećana, kao i da li je porodična anamneza za bolesti tireoideje pozitivna.

Posebna pažnja se posvećuje ženama koje planiraju trudnoću, trudnicama, gde se tireoidni status kontroliše u svakom trimestru i u periodu posle poroda.

Autoantitela na tireoidnu peroksidazu (TPO) zajedno sa antitireoglobulinskim antitela (Tg) su dominantna autoantitela u autoimunskom bolešću uzokovanoj hipotireozi. Njihovo prisustvo ukazuje na uzrok i visok rizik nastanka ispoljene hipotireoze 4,3% godišnje prema 2,6% kod osoba koje nemaju antitela.

Promena vrednosti koncentracije TSH, tokom hipotalamusnog TRH testa, potvrđuje početnu, blagu, subkliničku hipotreozu.

zlezde-zlezda-zlezde rs-Vadjenje krvi

Lečenje subkliničke hipotireoze

Pozitivan odgovor na rastuće doze tiroksina je merljiv, smanjuje se zamor, otoci, a mentalne sposobnosti postaju veće, kao i fizički aspekti života. Analizom krvi, dokazuje se smanjenje LDL holesterola, normalizuju se transaminaze, poboljšava se krvna slika. Primena imunomodulatora može biti od koristi, mada se titar antitela smanjuje primenom supstitucione terapije tiroksinom.