Uzroci neplodnosti – muškarci

Uzroci neplodnosti, koji se tiču muškarca:

 • Smanjeno ili potpuno odsustvo produkcije spermatozoida,
 • izmenjena funkcija i svojstva spermatozoida (nepokretni, slaba biovijabilniost, patološki oblici i dr.),
 • hormonski poremećaji (poremećaj metaboličkih procesa, tireoidne disfunkcije, povećano lučenje prolaktina, šećerna bolest, hipogonadizam i dr.),
 • defekti hromozoma,
 • varicocoela,
 • defekti u repoduktivnom sistemu nastali u fetalnom razvoju,
 • cistična fibroza,
 • anemija srpastih ćelija,
 • seksualno prenosive bolesti,
 • ponavljane infekcije (prostatitis, epididimitis, orhitis),
 • sistemske bolesti,
 • ponavljana febrilna stanja,
 • bolesti bubrega,
 • izloženost toksičnim agensima i nekim agensima spoljne sredine (izloženost povišenoj temperaturi, jonizujućem zračenju, teškim metalima, nekim organskim rastvorima i pesticidima),
 • lekovi – za visok krvni pritisak,
 • artritis.
 • životne navike-stil života, može da doprinese neplodnosti (nikotin, alkohol, droga, kofein, steroidi, nedovoljno sna), kao i
 • imunskii poremećaji.

muski sterilitet

Godine imaju manji uticaj na reproduktivnu sposobnost muškaraca, ali, kod muškaraca starijih od 45 godine života, mogu biti faktor koji utiče na neplodnost.